Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde om álle leerlingen in het basisonderwijs, dus vanaf groep 1, twee keer per week op corona te laten testen. Bovendien wilde het OMT dat de basisscholen in de week voorafgaand aan de kerstvakantie al dicht zouden gaan. Coronaminister Hugo de Jonge legde beide adviezen naast zich neer.

In het 132e corona-advies van het OMT staat dat het had geadviseerd om kinderen in de basisschoolleeftijd twee keer per week te laten testen. Het kabinet nam dit advies slechts deels over door het alleen te laten gelden voor kinderen vanaf groep 6. Wat het OMT betreft moeten álle kinderen, vanaf groep 1, preventief worden getest.

Dat is belangrijk, benadrukt het OMT, omdat ook in de lagere leeftijdsgroepen besmettingen voorkomen. Het grote aantal besmettingen onder basisschoolkinderen brengt volgens het OMT het risico met zich mee dat het coronavirus zich verder verspreidt onder ouders en grootouders.

Minister De Jonge nam het advies niet over, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer, omdat het volgens hem niet goed uitvoerbaar is. ‘Het gaat om enorme aantallen testen, die besteld moeten worden en waarvoor zaken logistiek georganiseerd moeten worden. Een uitrol daarvan lijkt dan ook niet op korte termijn te realiseren.’

Kerstvakantie

Het OMT adviseerde ook om de kerstvakantie binnen het basisonderwijs met een week te vervroegen, ‘zodat men in de eigen gezinsbubbel kan blijven met minder kans op besmettingen en minder kans op transmissie tijdens de kerst’. De Jonge legde ook dit advies naast zich neer. Hij wijst erop dat ‘een week meer vakantie een week minder school’ is. Hij noemt dat ‘in een situatie van leerachterstanden niet wenselijk’.

Lees meer…

Deel dit bericht: