De bedragen voor de personele bekostiging voor 2016 zijn verwerkt in het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting voortgezet onderwijs.

Belangrijk in deze update is ook de complete wijziging van de bekostiging van leerwegondersteund onderwijs en praktijkonderwijs, die nu integraal onder het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is gebracht.

Download het instrument: MJB VO 2016 vs9nov2015 (alleen voor VOS/ABB-leden)

Zie ook publicatie Staatscourant.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: