Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie, onder andere in het onderwijs. Er is een campagne gestart om dit tegen te gaan.

Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft grote impact op de mensen die het overkomt. Daarnaast zorgt het naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling, zo berekende TNO.

Een campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet het pesten op de werkvloer breed onder de aandacht brengen. Ga naar www.moettochkunnen.nl.

Leraren pesten leraren

In 2014 publiceerde VOS/ABB een artikel over pesten op de werkvloer. In dit artikel vertelt Kees van Overveld erover. Hij is coördinator bij het Expertisecentrum Gedrag van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht.

Deel dit bericht: