Pesters zijn in het voortgezet onderwijs populairder dan op de basisschool. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van gedragswetenschapper Loes Pouwels van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Pouwels deed onderzoek onder meer dan 2000 middelbare scholieren en 500 basisscholieren. Zij keek met name naar de sociale status en populariteit van leerlingen en de verschillende rollen die zij hadden bij het pesten. Zo onderscheidt zij slachtoffers, pesters, assistenten, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders.

Het onderzoek van Pouwels laat zien dat pesten veel voorkomt in het voortgezet onderwijs. Van de leerlingen geeft 10 tot 15 procent aan slachtoffer te zijn van pesten. Volgens klasgenoten is meer dan 30 procent een pester, assistent of aanmoediger van pesten.

Het onderzoek wijst erop dat pestgedrag op de middelbare school beloond wordt met populariteit. ‘Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat jongeren steeds meer inzicht in de sociale relaties in hun klas krijgen naarmate zij ouder worden. Zij leren dat met name agressief gedrag, zoals pesten, ervoor kan zorgen dat zij populair worden’, aldus Pouwels.

Lees meer…

Deel dit bericht: