Er worden nog vmbo-scholen gezocht voor de Pilot nieuwe leerweg. Deze nieuwe leerweg zal vanaf 2024 de bestaande gemengde en theoretische leerwegen (GL en TL) vervangen. De pilot gaat binnenkort van start.

Het ministerie van OCW wil de bestaande twee vmbo-leerwegen GL en TL samenvoegen tot één nieuwe leerweg om leerlingen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of havo. Het wordt ’theoretisch leren met een praktijkgericht programma’. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma naast minimaal vijf theoretische vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde. In de huidige theoretische leerweg krijgen vmbo’ers geen praktijkles, terwijl hun diploma wel toegang geeft tot het mbo.

Pilotschool: subsidie en ontheffing

De Pilot nieuwe leerweg start aan het begin van het schooljaar 2020/2021 met 100 scholen, die meewerken aan het vormgeven van de nieuwe leerweg en het ontwikkelen van praktijkgerichte programma’s. Aanmelden voor de pilot kan nog tot half september. Scholen die worden toegelaten tot de pilot krijgen subsidie van OCW en een ontheffing voor het aanbieden en afsluiten van het praktijkgerichte examenprogramma. Dit schooljaar is een voorbereidingsjaar, vanaf schooljaar 2021/2022 gaan de praktijkgerichte examenprogramma’s met leerlingen in het derde leerjaar draaien. De pilot duurt tot einde schooljaar 2023-2024. In 2024 houden de leerwegen GL en TL op te bestaan en gaan alle vmbo-scholen werken met de nieuwe leerweg.

Geïnteresseerd in deze vmbo-pilot? Kijk voor meer informatie op www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg Daar kunt u onder meer de presentatie van het voorlichtingswebinar van 27 mei downloaden.

Deel dit bericht: