Scholen voor bijzonder onderwijs mogen net als openbare scholen leerlingen niet weigeren op basis van visie en/of levensbeschouwing. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij, die voor de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding heeft met De Groenen.

In het verkiezingsprogramma staat ook dat scholen kinderen het recht op onderwijs nooit mogen ontzeggen en dat dat scholen toegankelijk moeten zijn voor kinderen met een beperking. De verantwoordelijkheid voor het regelen van passend onderwijs moet liggen bij de school die de ouders en leerling kiezen.

De Piratenpartij wil ook dat leermaterialen vrij toegankelijk zijn en – wanneer bekostigd door de overheid – onder een open licentie worden ontwikkeld en aangeboden, zodat iedereen er gebruik van kan maken. In het programma staat verder dat alle leerlingen les moeten krijgen in het gebruik en de veiligheid van computers.

Bij online onderwijs en toetsing moet meer aandacht zijn voor de privacy van leerlingen. Alle scholen moeten wat de Piratenpartij betreft duidelijk aangeven hoe ze met gegevens omgaan. Er mag geen spionagesoftware op computers van leerlingen staan.

In het verkiezingsprogramma staat ook dat de werkdruk omlaag moet. In dit kader pleit de Piratenpartij niet alleen voor kleinere klassen, maar ook voor beter gebruik van technologische vernieuwingen. De partij wil dat het beroep van leraar aantrekkelijker wordt gemaakt voor academisch geschoolden.

Lees meer…

Deel dit bericht: