Het plan van het kabinet om de scholen voor voortgezet onderwijs direct na de meivakantie weer volledig te openen, stuit op onbegrip en verzet. Het Outbreak Management Team (OMT), vakbonden en ook scholen zelf zijn ertegen. Uit een reactie van het ministerie van OCW wordt niet duidelijk of de middelbare scholen direct na de meivakantie weer volledig open zouden moeten gaan.

Het plan om de scholen voor voortgezet onderwijs direct na de meivakantie weer volledig te openen, komt van de zogenoemde Trojka. Dat zijn in het kabinet de demissionaire ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) en Wopke Hoekstra (Financiën). Zij noemen het in een toelichting bij een regeling tot wijziging van tijdelijke coronamaatregelen. Die regeling is ondertekend door gezondheidsminister Hugo de Jonge.

Volgens de Trojka is uitstel van versoepelingen in afwachting van de ontwikkelingen rond het coronavirus kostbaar. ‘Het is van belang om consistent te blijven met eerdere versoepelingen en dat de in het openingsplan voorgenomen stappen niet verder worden uitgesteld zonder zwaarwegende reden’, melden Koolmees, Van ’t Wout en Hoekstra.

‘Vanuit sociaalmaatschappelijk en economisch perspectief pleit dit voor het zo spoedig mogelijk volledig openen van het onderwijs’, zo schrijven ze aan de Tweede Kamer. Wat het voortgezet onderwijs betreft, melden ze dat voor volledig fysiek onderwijs de scholen de anderhalve-metermaatregel direct na de meivakantie ‘op een verantwoorde wijze’ moeten loslaten.

Plan valt slecht

Het Outbreak Management Team (OMT) laat in reactie op de brief van de Trojka aan de NOS weten het nog te vroeg te vinden om de scholen voor voortgezet onderwijs direct na de meivakantie weer volledig op locatie te laten lesgeven. Volgens het OMT hangt veel af van ‘in welke mate en welke snelheid het aantal besmettingen gaat teruglopen’, zo citeert de NOS.

In de brief van de Trojka staat dat het kabinet met het OMT de ‘epidemiologische situatie’ blijft ‘monitoren’, maar het blijft vaag wat dit in concreto betekent wat betreft het plan om de VO-scholen direct na de meivakantie volledig te heropenen.

Vakbond CNV Onderwijs noemt het plan bij de NOS ‘waardeloos en ridicuul’. De bond wijst erop dat er nauwelijks onderwijspersoneel is ingeënt en dat klaslokalen nog altijd slecht geventileerd worden. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) kan zich niet vinden in het voorstel: ‘Wij vinden het verantwoord als het OMT het verantwoord vindt’, zo citeert de NOS.

VOS/ABB noemde het eerder al ‘opmerkelijk’ dat de Trojka met deze aankondiging komt, omdat uit cijfers van het RIVM blijkt dat onder jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs het aantal bevestigde coronabesmettingen nog steeds toeneemt. Als die stijging doorzet, zitten we over enkele weken op het niveau dat in december voor het kabinet een van de redenen was om de strenge lockdown af te kondigen.

Voorzitter Rob Fens van de centrale directie van de openbare scholengroep Wolfert van Borselen in Rotterdam noemt het plan ‘volstrekt onverantwoord’, meldt RTV Rijnmond. Hij zegt de wens van het kabinet te begrijpen en zou zelf ook willen dat de scholen weer volledig open kunnen, ‘maar zoals het plan er nu ligt, is het volgens mij volstrekt onverantwoord.’ Er is volgens Fens ‘heel veel boosheid en geen draagvlak’.

OCW blijft vaag

VOS/ABB heeft het ministerie van OCW benaderd met de vraag wat het plan van de Trojka waard is. Een woordvoerder van het ministerie laat dat helaas in het vage. Zij meldt slechts dat het ministerie vindt dat het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen ‘weer snel’ en ‘verantwoord’ open moet. ‘Deze wens wordt gedeeld door het kabinet. Daarom is het OMT gevraagd onder welke omstandigheden het voortgezet onderwijs open kan. Dat kan nu nog niet, maar we betrekken dit bij het eerstvolgende besluitvormingsproces, zoals aangegeven in de Kamerbrief.’

Met ‘nu nog niet’ zegt de woordvoerder te bedoelen dat het volgens het OMT nu nog niet kan. Maar het blijft vaag of OCW het plan steunt om de middelbare scholen direct na de meivakantie weer volledig op locatie les te laten geven en de anderhalve-metermaatregel ‘op verantwoorde wijze’ los te laten, zoals de Trojka aangeeft, of dat het ministerie dit pas op een later moment mogelijk zou achten. Het is volgens de woordvoerder helemaal afhankelijk van wat het OMT ervan vindt.

Deel dit bericht: