Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft haar plan voor een hogere rente op studieschulden ingetrokken. Er was onvoldoende steun voor in de Eerste Kamer. Ook studenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs waren ertegen.

De 75 Eerste-Kamerleden hadden persoonlijke brieven gekregen van 75 leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Daarin stond waarom de renteverhoging volgens hen een slecht idee was. De brievenactie kreeg steun van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en het Interstedelijk Studenten Overleg.

Volgens het kabinet was het nodig om binnen het leenstelsel voor studenten meer rente te rekenen om zo de overheidsfinanciën binnen de perken te houden. De tegenstanders stelden dat door een hogere rente de studieschulden uit de pan zouden rijzen. Dat zou de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder onder druk zetten.

Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler gaf de doorslag. Zij zag het plan van Van Engelshoven niet zitten. Daardoor was er in de Senaat net geen meerderheid voor te vinden. Duthler werd onlangs uit de VVD gezet, maar bleef in de Eerste Kamer.

Ook de fractie van D66, de partij van Van Engelshoven, zag het plan niet zitten.

Deel dit bericht: