De cao-tafel in het primair onderwijs is uitgebreid met PO in Actie, nu deze lerarengroep een vakbond is geworden.

Aan de cao-tafel wordt onder meer gesproken over de inzet van de extra 700 miljoen euro voor het primair onderwijs die het kabinet heeft toegezegd. Het extra geld is bedoeld voor hogere lerarensalarissen en vermindering van de werkdruk.

de PO-Raad en de onderwijsvakbonden, waartoe nu dus ook PO in Actie behoort, willen 1,4 miljard euro extra van het kabinet. Onderwijsminister Arie Slob heeft echter herhaaldelijk benadrukt dat het bij 700 miljoen blijft. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer denken er ook zo over.

Slob heeft bovendien gezegd dat er pas extra geld beschikbaar komt als de sociale partners goede cao-afspraken met elkaar maken.

Deel dit bericht: