Als we op een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) mogen afgaan, voelen veel schoolleiders zich door de politiek miskend.

Uit de peiling van de vakbond AVS blijkt dat 83 Procent van de schoolleiders vindt dat de politiek zich onvoldoende richt op hun belang. Vrijwel alle leidinggevenden in het onderwijs vinden bovendien dat de politiek zich te veel bemoeit met zaken als pest- en toetsbeleid.

De politiek richt zich volgens de geënquêteerde schoolleiders vooral op bestuurders en leerkrachten. ‘De zienswijze en de visie van schoolleiders zou vóór die van bestuurders moeten gaan vanuit de directe lijn met het team en de ouders’, stelt de AVS.

Deel dit bericht: