Komend najaar zal naar verwachting een verdiepend onderzoek zijn afgerond naar directe bekostiging van het praktijkonderwijs. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De Sectorraad Praktijkonderwijs dringt al lange tijd aan op directe bekostiging. De gedachte is dat met directe bekostiging het reguliere karakter van het praktijkonderwijs kan worden versterkt.

Onder directe bekostiging verstaat de sectorraad dat bij de bekostiging en de toewijzing van de leerlingen geen inmenging is van het samenwerkingsverband. Concreet betekent dit dat scholen voor praktijkonderwijs directe bekostiging vanuit DUO krijgen en dat dit bedrag niet langer in mindering wordt gebracht op het budget van de samenwerkingsverbanden. Pro-scholen bepalen dan zelf of een leerling toelaatbaar is.

Verdiepend onderzoek

Slob meldt dat gesprekken hierover met de Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO niet tot overeenstemming hebben geleid. Ook is het niet gelukt acceptabele alternatieven te vinden. Daarom heeft hij besloten een onafhankelijk verdiepend onderzoek uit te laten voeren naar de (financiële) consequenties van directe bekostiging van het praktijkonderwijs.

Het onderzoek zal onder andere gaan over de vraag welke voor- en nadelen verbonden zijn aan directe bekostiging. Ook zal worden gekeken naar de impact van directe bekostiging van het praktijkonderwijs op de systematiek van passend onderwijs. Een ander onderdeel van het onderzoek is een historische analyse van de leerlingaantallen en het budget van het praktijkonderwijs sinds 2005.

Het onderzoek zal naar verwachting komend najaar gereed zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: