Hieronder staat puntsgewijs aangegeven wat in de politieke (concept)programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen over het onderwijs staat. Het zijn slechts samenvattinkjes. Voor het hele verhaal klikt u door naar de respectievelijke verkiezingsprogramma’s.

Let op: dit is een bericht dat in de loop van de tijd groeit. Elke keer als er weer een verkiezingsprogramma is gepresenteerd, wordt dat aan dit bericht toegevoegd. Onderstaande volgorde is willekeurig. Er mag geen politieke voorkeur van VOS/ABB uit worden afgeleid.

D66

De partij van lijsttrekker Sigrid Kaag heeft het conceptverkiezingsprogramma Laat iedereen vrij, maar niemand vallen gepresenteerd. Daarin staat dat vrij zijn begint met onderwijs. De aanpak van kansenongelijkheid wordt door D66 als speerpunt gepresenteerd. Onderdelen daarvan is wat D66 de ‘rijke schooldag’ noemt, met opvang, een gezonde lunch, sport en cultuur. De partij wil meer dat er meer geld gaat naar scholen met kansarme leerlingen en ook naar inclusief onderwijs. D66 meldt verder dat de prioriteit moet liggen bij de leraren. De partij die in de afgelopen vier jaar als coalitiepartner mede het onderwijsbeleid vormgaf, stelt dat de salarissen omhoog moeten en dat de werkdruk in het onderwijs omlaag moet. Leraren in het basisonderwijs zouden hetzelfde salaris moeten krijgen als leraren in het voortgezet onderwijs. Lees meer…

 

SP

In het conceptverkiezingsprogramma Stel een daad van de Socialistische Partij van Lilian Marijnissen staat dat

Deel dit bericht: