Overal in het land bereiden scholen zich voor op de School!Week, de jaarlijkse actie voor het openbaar onderwijs, dit jaar van 16 tot 20 maart. Er worden posters en stickers besteld en feestprogramma’s opgezet om straks aandacht te vestigen op de meerwaarde van de openbare school.

Thema van de actie School!Week is dit jaar: kinderrechten. De kinderrechten sluiten immers naadloos aan op de kernwaarden van de openbare school. Het gaat hierbij onder andere om het recht op onderwijs voor elk kind en het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Met dit thema is het niet moeilijk om een mooi School!Week-programma op te zetten. Denkt u eens aan een gastles of lesmateriaal van Amnesty International, de Respect Education Foundation, het Liliane Fonds, de Anne Frank Stichting of Unicef.

Gratis workshop

Ook VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs bieden een gratis workshop aan voor de School!Week. Deze workshop is gericht op leerkrachten/docenten en maakt de vertaling van de theoretische kinderrechten naar de lespraktijk. Daarnaast is er op landelijk niveau op 18 maart, dus midden in de actieweek, een grote conferentie in Zwolle: ‘Openbaar onderwijs verbindt’. Met interessante sprekers, passend theater en inspiratietafels.

Zó maak je er een feestelijke en leerzame dag van!

In het laatste magazine School! (nummer 1 van 12 februari 2015) staat een special met ideeën om in de actieweek een feestelijke en leerzame dag voor uw leerlingen te organiseren. Met voorbeelden van inhoudelijke activiteiten, geschikte films, persmomenten en gastlessen. Benut deze tips en zet ook úw school in week 12 in de schijnwerpers! Lees hier de inspirerende special uit magazine School!

Meer ideeën en achtergrondinformatie vindt u op de website www.openbaaronderwijs.nu en in de laatste School!Week-nieuwsbrief. Op de actiewebsite is ook campagnemateriaal te bestellen zoals posters en stickers met het School!Week- logo ‘Ik ben welkom’. Er staan ook een gratis te downloaden lesbrief over kinderrechten en een kant-en-klare powerpointpresentatie over de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Idee voor uw ouderavond, open dag of teamoverleg?

Deel dit bericht: