Demissionair onderwijsminister Arie Slob laat de centrale eindexamens doorgaan, ondanks de coronacrisis. Maar hij komt naast de eerder aangekondigde extra herkansing met een extra versoepeling. Leerlingen mogen één cijfer laten wegstrepen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag niet voor een kernvak zijn zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

Dit maakte minister Slob vandaag bekend na overleg met de vertegenwoordigers van onder andere scholen, leerlingen en het vervolgonderwijs. In januari riep het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) Slob op de centrale eindexamens anders te organiseren. De voorbereiding op de eindexamens is volgens het LAKS door coronacrisis dusdanig verstoord geraakt ‘dat deze niet zoals gepland door kunnen gaan’. Verschillende scholen voor voortgezet onderwijs spraken onlangs in het Financieele Dagblad de vrees uit dat bij ongewijzigd beleid tot 50% van de eindexamenkandidaten zou kunnen zakken. De VO-raad, die vorig jaar aandrong op schrappen van de centrale eindexamens, eiste nu dat de eindexamens alleen door zouden kunnen gaan als de minister met ‘een stevig pakket aanvullende maatregelen’ zou komen. Dit jaar wilde Slob dat de eindexamens koste wat kost door zouden gaan.

Versoepeling eindexamens

De nieuwe versoepeling, waardoor leerlingen één onvoldoende voor een niet-kernvak mogen wegstrepen, komt bovenop eerdere maatregelen die OCW heeft genomen. Die houden in dat de centrale eindexamens dit jaar worden gespreid over twee tijdvakken en dat leerlingen een extra mogelijkheid voor een herkansing krijgen in een derde tijdvak.  Dit is bedoeld om leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak, toch de kans te geven een volledig examen te doen. Ook mogen leerlingen het examen van een of meer vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak, zodat ze meer voorbereidingstijd krijgen. Alle maatregelen gelden ook voor het voortgezet speciaal onderwijs en de staatsexamens.

Het wegstrepen van één vak mag overigens alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Na het wegstrepen van één niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling gelden voor alle overige vakken.

Extra geld voor begeleiding

Scholen kunnen ook extra geld krijgen om meer begeleiding te organiseren voor eindexamenleerlingen. Verder meldt minister Slob dat er een online platform komt met uitleg van examenstof, recente examens en webinars komen. Met het vervolgonderwijs wordt bekeken wat er nog extra nodig om deze toekomstige studenten een goede start bij hun vervolgstudie te geven.

Meer informatie over de versoepelingen en de slaag-zakregeling voor de eindexamens 2021

 

Deel dit bericht: