Het primair onderwijs heeft in 2019 een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer 130 miljoen euro. Dat meldt de PO-Raad op basis van jaarcijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De sectororganisatie concludeert dat er vorig jaar fors is ingeteerd op de reserves.

Op het eerste gezicht lijken de jaarcijfers positief, maar dat is volgens de PO-Raad schijn: ‘De schoolbesturen in het primair onderwijs ontvingen in 2019 geld dat pas per 1 februari 2020 kon worden uitgegeven. Als we de baten en lasten tegen elkaar wegstrepen, dan hebben schoolbesturen in het primair onderwijs gezamenlijk een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer 130 miljoen euro.’

Onderwijskwaliteit op peil houden

De sectororganisatie meldt dat het goed kan zijn als schoolbesturen hun reserves benutten, maar wijst er ook op dat op de reserves wordt ingeteerd om de onderwijskwaliteit op peil te houden. Dat beeld wordt volgens de PO-Raad versterkt door het rapport Een verstevigd fundament voor iedereen van bureau McKinsey & Company. Daaruit blijkt dat het primair en voortgezet onderwijs te weinig geld krijgen om de ambities te realiseren die de politiek en samenleving aan de scholen stellen.

Lees meer…

Deel dit bericht: