Scholen moeten er zelf voor zorgen dat zij de privacy van leerlingen waarborgen, zo staat in een nader rapport bij het wetsvoorstel over de pseudonimisering van leerlinggegevens.

In het rapport reageert minister Jet Bussemaker van OCW op een advies van de Raad van State. De raad signaleert onder andere dat het wetsvoorstel onvoldoende duidelijkheid biedt over aanvullende persoonsgegevens die in combinatie met het pseudoniem/ketenID mogen worden gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld uitgeverijen toch nog de identiteit van leerlingen kunnen achterhalen.

De Raad van State adviseert daarom om de aanvullende gegevens die mogen worden verstrekt op het niveau van een algemene maatregel van bestuur vast te stellen.

Scholen verantwoordelijk voor privacy

Bussemaker onderschrijft ‘het belang van helderheid en transparantie op dit punt’, maar ook dat het nu nog niet nodig is om extra voorwaarden te stellen. Als zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen die dit wel nodig maken, dan kan hier volgens de minister alsnog toe worden overgegaan. Daarbij benadrukt zij dat het onderwijs zelf verantwoordelijk is ‘voor een goede omgang met en bescherming van persoonsgegevens van onderwijsdeelnemers’

Vooralsnog kiest ze wat dit betreft voor zelfregulering. ‘Centraal uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk is voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens (…). Deze verplichting vloeit direct voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit brengt mee dat het onderwijsveld zelf aan zet is om het recht op privacy van onderwijsdeelnemers te waarborgen’, aldus Bussemaker.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: