De PO-Raad pleit voor een sectoroverstijgende visienota over de borging van privacygevoelige gegevens van kinderen. 

De sectororganisatie voor het primair onderwijs komt in een brief aan de Tweede Kamer met het pleidooi voor een visienota. Die zou alle betrokken partijen inzicht moeten geven in ‘hoe zij ook in de toekomst op verantwoorde wijze met deze gegevens kunnen blijven omgaan’.

Daarnaast vraagt de PO-Raad de Kamer om steun voor publiek toezicht op het borgen van privacy, ‘zodat die borging niet vooral bij commerciële partijen ligt’.

Basispoort

De brief van de PO-Raad volgt op negatieve publiciteit over Basispoort. Dit is een digitale toegang voor lesmateriaal van verscheidene educatieve uitgeverijen.

RTL Nieuws kwam in november jongstleden met het bericht dat scholen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal via Basispoort privacygevoelige gegevens aan uitgevers moeten afstaan om kinderen blijvend toegang te geven tot lesprogramma’s per computer. Dit leidde tot verontwaardigde reacties.

Deel dit bericht: