Het protocol voor het volledig openen van het voortgezet onderwijs is beschikbaar. Er staat in hoe de scholen na de zomervakantie weer volledig op locatie onderwijs gaan verzorgen.

De belangrijkste punten uit het protocol:

  • Leerlingen hoeven niet meer 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot personeelsleden. Dit geldt ook voor personeelsleden onderling.
  • Als 1,5 meter afstand bewaren niet lukt, kan van deze maatregel worden afgeweken.
  • Bij gasten die de school binnenkomen (bijvoorbeeld ouders) wordt triage toegepast.
  • Leerlingen komen zo min mogelijk met het openbaar vervoer naar school.

Download protocol

Deel dit bericht: