De Raad van State (RvS) is bezorgd over de extra miljardenuitgaven die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd en roept daarom op tot begrotingsdiscipline. Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde er onlangs al voor dat de staatsschuld enorm kan stijgen als de plannen van het kabinet-Rutte IV allemaal doorgaan.

De zorgen van de RvS staan verwoord in een brief aan minister Sigrid Kaag van Financiën. Daarin adviseert de raad om voor deze kabinetsperiode ‘duidelijke begrotingsankers’ vast te stellen. De RvS vindt als toezichthouder op het begrotingsbeleid dat het nieuwe kabinet duidelijk moet maken hoe het de groeiende staatsschuld beheersbaar kan houden.

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde onlangs al voor een sterk oplopende staatsschuld als gevolg van de extra miljardenuitgaven. Uitvoering van alle kabinetsplannen kan er volgens het CPB toe leiden dat de financiële lasten voor toekomstige generaties fors toenemen. Het planbureau houdt er rekening mee dat de staatsschuld door het nieuwe kabinetsbeleid tot het jaar 2060 met 64% kan stijgen.

Extra miljarden naar onderwijs

In het coalitieakkoord staat onder meer dat er structureel 800 miljoen euro per jaar beschikbaar komt om de salarissen in primair en voortgezet onderwijs gelijk te trekken. Het nieuwe kabinet stelt structureel 1 miljard euro beschikbaar voor versterking van de onderwijskwaliteit en nog eens 1 miljard voor het vergroten van kansengelijkheid en de maatschappelijke diensttijd. Kinderopvang voor werkende ouders wordt vrijwel gratis.

Deel dit bericht: