De plannen in het coalitieakkoord leiden tot een sterke toename van de werkgelegenheid in het onderwijs en andere delen van de publieke sector. Het is echter maar de vraag of de plannen uitvoerbaar zijn, meldt het Centraal Planbureau (CPB).

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onder leiding van premier Mark Rutte wil extra geld in onder meer het onderwijs steken. Maar het CPB houdt er rekening mee dat niet alle geplande middelen binnen de kabinetsperiode kunnen worden besteed. Dat heeft volgens het CPB te maken met de nu al krappe arbeidsmarkt in onder meer het onderwijs. Met andere woorden: door de personeelstekorten in onder meer het onderwijs staat uitvoering van de plannen op losse schroeven.

Het planbureau merkt verder op dat uitvoering van de kabinetsplannen de financiële lasten voor toekomstige generaties fors zal doen toenemen. Het CPB houdt er rekening mee dat de staatsschuld tot het jaar 2060 met 64% kan stijgen. Tegenover deze hogere lasten staan overigens ook baten, omdat de effecten van intensiveringen in bijvoorbeeld het onderwijs deels terechtkomen bij toekomstige generaties.

Lees meer…

Deel dit bericht: