Het kabinet stuurt met een expansief begrotingsbeleid ’te dicht langs de vangrail’. Dat vindt de Raad van State (RvS), die in dit kader onder andere het onderwijs noemt.

De afdeling Advisering van de RvS waarschuwt in haar voorjaarsrapportage dat het expansieve begrotingsbeleid het risico met zich meebrengt dat er geen buffers meer zijn voor het opvangen van eventuele financiële tegenvallers. Bovendien kan de begrotingsruimte in de volgende kabinetsperiode te krap worden.

Bovendien waarschuwt de RvS voor het scenario van een afnemende economische groei. In dat geval zullen er negatieve gevolgen zijn voor de veerkracht van de economie, de samenleving en de overheidsfinanciën. ‘Dit zal vragen om gerichte investeringen en hervormingen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in de zorg en in het onderwijs’, zo staat in de voorjaarsrapportage.

Lees meer…

Deel dit bericht: