Op de website van het Vlaamse onderwijstijdschrift Klasse Magazine staat hoe scholen kunnen omgaan met racistische opmerkingen van ouders. De tips komen van Cathy de Raes. Zij is voorzitter van het kernteam Basisonderwijs aan de Hogeschool Gent en lector in oudercommunicatie.

De Raes geeft de volgende tips:

  1. Wees duidelijk: dit kan niet door de beugel.
  2. Houd het incident zo klein mogelijk.
  3. Beperk de chaos en het tumult zo veel mogelijk.
  4. Praat met de ouder
  5. Wijs op het belang van een veilige leeromgeving.
  6. Keur het gedrag af, niet de persoon.
  7. Voer een antiracismebeleid: voor en door ouders.
  8. Geef het beleid van de school kleur met aantrekkelijke posters.
  9. Zet aan tot actie in het schoolreglement.

Op de website van Klasse staan toelichtingen bij de tips.

 

Deel dit bericht: