De Kleine Scholen Coöperatie (KSC) krijgt geen ruimte om op proef van start te gaan als bevoegd gezag van kleine basisscholen in diverse krimpregio’s. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW besloten op basis van een advies van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR).

De KSC is een initiatief van Jan Schuurman Hess (foto) uit het Zeeuwse dorpje Kats op Noord-Beveland. Hij vindt dat ouders de mogelijkheid moeten krijgen de laatste school in een dorp over te nemen. Deelnemende scholen verspreid over het land zouden bestuurlijk met elkaar moeten samenwerken.

Dekker liet in februari van dit jaar al aan de Tweede Kamer weten dat hij dit initiatief zinloos acht, omdat het volgens hem ‘juridisch niet mogelijk en inhoudelijk niet wenselijk’ is. In november vorig jaar gaf hij in een gesprek met Schuurman Hess aan niets in diens voorstel te zien, omdat de financiële onderbouwing ervan erg mager zou zijn.

Medezeggenschap

Na de afwijzing door Dekker, kwam PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma met een motie om haar partijgenoot Schuurman Hess te steunen. In haar motie, die door de Tweede Kamer werd aangenomen, staat dat binnen het experimenteerartikel in de Wet op het primair onderwijs (WPO) ouders in het kader van de medezeggenschap initiatiefrecht moeten krijgen om de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie.

Ook werd in de motie opgeroepen om advies te vragen aan het NCOR over de juridische gang van zaken bij het benutten van een coöperatie als bevoegd gezag. Dekker liet daarop het NCOR onderzoek doen, waarvan de resultaten nu bekend zijn.

Het NCOR trekt drie conclusies:

  1. Een coöperatie is geen geschikte rechtsfiguur om te dienen als (landelijk) bevoegd gezag van scholen.
  2. Een besluit tot sluiting of overdracht van een school ligt in de eerste plaats bij het bevoegd gezag. Het is aan het schoolbestuur om een (gegrond en onderbouwd) initiatief vanuit de schoolgemeenschap tot opting out een kans te geven.
  3. Het wettelijke experimenteerartikel (art 176K WPO) biedt onvoldoende grondslag om de KSC bij wijze van experiment verruimde bekostiging te geven. Een experiment buiten de bekostigingsregels om is dan ook niet mogelijk.

Op basis van de conclusies van de hoogleraren ziet Dekker geen mogelijkheden om de KSC in de huidige vorm experimenteerruimte te bieden. ‘Ik heb de initiatiefnemers van de KSC uitgenodigd om in gesprek te gaan over de onderzoeksresultaten’, aldus Dekker in zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Download het onderzoek ‘Coöperatie van kleine scholen’

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: