Naar verwachting wordt medio oktober de regeling bekendgemaakt voor de arbeidsmarkttoelage. Dat laat het ministerie van OCW aan VOS/ABB weten.

Eind augustus maakte demissionair onderwijsminister Arie Slob bekend dat het kabinet 375 miljoen euro uittrekt voor een arbeidsmarkttoelage voor personeel op scholen met een ‘uitdagende leerlingenpopulatie’. Het geld komt uit de pot van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en is bedoeld voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

In een brief die Slob toen naar de schoolbesturen zond, staat dat het voor scholen met een ‘uitdagende leerlingenpopulatie’ extra moeilijk is om voldoende leraren voor de klas te krijgen en te houden. Het idee is om het met deze arbeidsmarkttoelage aantrekkelijker te maken om op deze scholen te gaan of blijven werken.

CBS of cumi

Aan de hand van de CBS-indicator voor het risico op onderwijsachterstanden (regulier basis- en voortgezet onderwijs) of de cumi-indicator (speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) is een selectie gemaakt van scholen die in aanmerking komen voor deze extra bekostiging. Het bedrag per vestiging is gebaseerd op het aantal leerlingen. De beschikking en eerste betaling volgen naar verwachting uiterlijk in november.

Omdat de sociale partners het niet eens werden over een centrale cao-afspraak, maken de schoolbesturen met de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad afspraken over de inzet van het extra geld per vestiging.

Regeling medio oktober

VOS/ABB krijgt vrijwel dagelijks de vraag wanneer de regeling voor de arbeidsmarkttoelage bekend wordt. Het leek er aanvankelijk op dat dit rond 1 oktober zou zijn, maar desgevraagd laat het ministerie van OCW weten dat het naar verwachting medio oktober wordt.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: