De Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs is gepubliceerd.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW kondigde vorig jaar aan dat hij maatregelen zou uitwerken die het mogelijk moeten maken om ook in gebieden met demografische krimp kwalitatief en bereikbaar onderwijs zo goed mogelijk in stand te houden. Een van de voorgenomen maatregelen betrof het verruimen van de compensatie bij samenvoeging van scholen.

Omdat de verruiming van deze compensatie een aanzienlijke wijziging van de wetsartikelen vereiste en de verruiming tot en met 1 augustus 2024 geldig is, werd besloten deze op te nemen in een aparte regeling.

Bij deze regeling wordt vanaf het schooljaar 2015–2016 de bijzondere bekostiging verstrekt voor zes schooljaren, telkens voor 100 procent van het verschil in bekostiging. De regeling geldt met terugwerkende kracht.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: