De Regeling prestatiebox primair onderwijs is met een jaar verlengd. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob bekendgemaakt.

In deze brief van eind januari meldde hij al dat het sectorakkoord primair onderwijs op onderdelen onvoldoende voortgang laat zien. Ook meldde hij toen dat 2020 het jaar wordt van een nieuwe inrichting en toekomstige inzet van de middelen. ‘Dat betekent dat de beschikbare middelen in schooljaar 2020–2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar worden gesteld’, aldus Slob.

Hij vervolgt: ‘Voor het einde van 2020 zullen er scenario’s voor de toekomstige inzet van de prestatieboxmiddelen komen. Zodoende kunnen schoolbesturen dit betrekken in hun begrotingsproces voor schooljaar 2021–2022.’ Er treedt geen wijziging op in de administratieve lasten.

Lees meer…

Deel dit bericht: