Met name in het voortgezet onderwijs kan en moet de begeleiding van startende leraren veel beter. Dat stelt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen.

SP’er Peter Kwint kwam met vragen naar aanleiding van het rapport Begeleiding startende leraren 2014-2019. Daarin staat onder andere dat er verschillen zijn wat betreft het begeleidingsaanbod van startende leraren en dat de begeleiding beter moet.

De minister stelt nu in antwoord op de Kamervragen van Kwint dat ‘we helaas moeten constateren dat het met de begeleiding van startende leraren in het vo nog steeds veel beter kan en moet’. Hij noemt de huidige situatie zorgelijk en onwenselijk. ‘De aanpak is kennelijk te vrijblijvend geweest waardoor de doelstelling uit het sectorakkoord nog niet is behaald.’, aldus Slob.

Hij voegt daaraan toe dat dit voor hem reden is om aan wettelijke eisen te werken voor strategisch HRM-beleid. ‘Ik verwacht dat deze eisen onder andere zullen leiden tot meer en betere begeleiding van starters.’ Ook dienen volgens hem betrokken partijen hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit gebeurt, zo stelt Slob, nog onvoldoende. Hij gaat hierover in gesprek met onder andere de VO-raad.

Lees meer…

Deel dit bericht: