Startende leraren in het primair onderwijs zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding die ze ontvangen. Daardoor vallen steeds minder starters uit, meldt het Arbeidsmarktplatform PO.

Het platform hield een enquête onder startende leraren, schoolleiders en HR-medewerkers. ‘Waar in 2013 nog 22% van de starters het onderwijs binnen een jaar verliet, was dat in 2018 nog maar 9%. Begeleiding speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling.’

Ook blijkt volgens het platform dat steeds meer startende leraren begeleiding krijgen. ‘Kreeg 79% van de startende leraren uit het cohort 2015 begeleiding, onder startende leraren uit cohort 2019 is dit opgelopen tot 89%.’

Lees meer…

Deel dit bericht: