De ministriële regeling van OCW bij de Wet normering topinkomens (WNT) functioneert goed en is in haar eenvoud begrijpelijk voor de onderwijssector. Dat melden de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer.

De gedachte achter de regeling is dat die aan de hand van bezoldigingsklassen waarborgt dat het beloningsniveau in het onderwijs past bij de complexiteit van bestuursfuncties. De regeling maakt gebruik van drie criteria:

  1. de totale baten van de organisatie
  2. het aantal leerlingen/studenten
  3. het aantal (gewogen) onderwijssoorten en -sectoren

In opdracht van het ministerie van OCW voerde onderzoeksbureau SEOR een evaluatie uit van de regeling. Daaruit kwam naar voren dat de betrokkenen de criteria beoordelen als ‘een beperkte, maar redelijke indicatie van de zwaarte van een bestuursfunctie’. De eenvoud en de transparantie van de regeling worden als positief ervaren.

‘Wij trekken hieruit de conclusie dat de regeling goed functioneert en begrijpelijk is voor de sector’, aldus Dijkgraaf en Wiersma. Er is daarom volgens de ministers geen aanleiding om de regeling te wijzigen.

Lees meer…

Deel dit bericht: