De Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren is gewijzigd. Dit houdt verband met de invoering van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Wet normering topinkomens).

Per 1 januari 2016 is er een systeem met zeven klassen, waarin onderwijsbestuurders worden onderverdeeld op grond van de complexiteit van hun baan. De complexiteit wordt gebaseerd op:

  • Totale baten van de organisatie
  • Totale aantal leerlingen
  • Aantal onderwijssoorten en/of onderwijssectoren

De uitgangspunten voor het klassesysteem:

  • Eenvoudig en transparant: de objectieve criteria zijn duidelijk en makkelijk toetsbaar
  • Evenwichtig en onderwijsbreed: geldt op dezelfde wijze voor alle onderwijssectoren
  • Niet manipuleerbaar: gemiddelde leerlingenaantal over drie jaar is de basis
  • Draagvlak: tot stand gekomen na gesprekken met vertegenwoordigers van toezichthouders, bestuurders, werkgevers en werknemers
  • Uniformiteit van beleid: vergelijkbaar met de modellen voor woningcorporaties en de zorg

Download de regeling

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: