Scholen die willen aanhaken bij het Experiment Regelluwe Scholen, moeten zich uiterlijk 25 mei vóór 12 uur aanmelden. De toelating is niet meer beperkt tot scholen met het predicaat ‘excellent’. Ook scholen die van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘goed’ hebben gekregen, kunnen nu meedoen.

Het experiment is in 2016 van start gegaan en wordt nu uitgebreid met 48 scholen. Deze scholen mogen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving om vernieuwingen in het onderwijs te kunnen doorvoeren.

Het doel hiervan is om te onderzoeken of dit leidt tot betere kwaliteit of meer doelmatigheid van het onderwijs.

Regelluwe deelexperimenten

Dit zijn de vijf thema’s of deelexperimenten waar scholen zich voor kunnen aanmelden:

  • verminderen van instroommomenten voor kleuters
  • inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd (po en vo)
  • vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo
  • afnemen van deelexamens op de eigen school (vo)
  • afwijken van bevoegdheidseisen in het vo

Per deelexperiment worden acht scholen toegevoegd. Alleen het deelexperiment over het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd wordt uitgebreid met acht scholen voor primair onderwijs én acht scholen voor voortgezet onderwijs. De selectie gebeurt op basis van een aantal criteria.

Meer informatie op www.regelluwescholen.nl. Daar staat ook het aanmeldformulier.

Deel dit bericht: