Na de succesvolle startbijeenkomst van onze Contactgroep Governance in juni op Tholen, organiseert VOS/ABB verspreid over het land vervolgbijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 november in de regio Midden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in ons kantoor in Woerden. Op 15 januari volgt in Assen de bijeenkomst voor de regio Noord.

Met de invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in 2010 is er een scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht. VOS/ABB hoort van schoolbestuurders en toezichthouders dat voor hen niet altijd helder is welke positie zij ten opzichte van elkaar hebben. De Helpdesk van VOS/ABB en onze beleidsmedewerkers krijgen hier veel vragen over.

In de Contactgroep Governance willen wij u informatie geven over de mogelijkheden die er op het gebied van de scheiding van bestuur en intern toezicht zijn. De contactgroep is nadrukkelijk bedoeld om u in de gelegenheid te stellen kennis en ervaring met collega’s en met VOS/ABB te delen. Het uiteindelijk doel is uiteraard om met een professioneel vormgegeven bestuur en dito toezicht de kwaliteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te optimaliseren.

Voor de bijeenkomsten nodigen wij prof. dr. Rienk Goodijk uit. Hij richt zich als senior consultant bij adviesbureau GITP onder andere op governance. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar ‘Governance in het (semi-)publieke domein’ verbonden aan de Tias Nimbas Business School van de Universiteit van Tilburg. Hij zal u tijdens de bijeenkomsten meenemen in de wereld van toezicht houden en de dilemma’s die u daarin kunt tegenkomen in relatie met uw bestuurders.

Wanneer en waar?

De eerstvolgende bijeenkomst van de Contactgroep Governance is op donderdagavond 20 november in de regio Midden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

De bijeenkomst in de regio Noord wordt gehouden op donderdagavond 15 januari in MFA Schakelveld in Assen.

Zodra de data en locaties van de bijeenkomsten elders in het land bekend zijn, vermelden wij dat uiteraard. De bijeenkomsten beginnen altijd om 20 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en duren tot circa 22 uur.

U kunt zich voor de bijeenkomst van 20 november in de regio Midden of op 15 januari in Assen aanmelden door een e-mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Contactgroep Governance 20 november’ of ‘Contactgroep Governance 15 januari’.  Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, het bestuur waarop u toezicht houdt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

De bijeenkomsten van de Contactgroep Governance zijn bestemd voor leden van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: