Onze financieel expert Bé Keizer heeft het meerjarenbegrotingsinstrument voor het voortgezet onderwijs geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

De actualisering heeft betrekking op de nieuw gepubliceerde gemiddelde personeelslast (GPL), zoals die is gepubliceerd in de Staatscourant. In de toelichting daarbij staat welke budgetten zijn toegevoegd en gewijzigd.

Het betreft een duidelijke verhoging, met name ook voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). In de salaristabellen is ook de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2015 verwerkt.

Let op: dit rekeninstrument staat in het besloten ledengedeelte van de VOS/ABB-Toolbox op deze website. U kunt het instrument downloaden als u bent ingelogd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: