In de mappen Basisschool en Speciaal basisonderwijs van de online Toolbox van VOS/ABB zijn de nieuwe Londo-rekeninstrumenten 2015 opgenomen. Het instrument voor het (voortgezet) speciaal onderwijs komt nog.

De rekeninstrumenten zijn gebaseerd op de bekostigingsbedragen voor de programma’s van eisen (pve’s) voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2015. De prijsbijstelling bedraagt -0,62 procent.

Ondanks de negatieve prijscompensatie, is er sprake van een verhoging van de bedragen. Dit komt door de overheveling van het buitenonderhoud (doordecentralisatie) en een extra ophoging van 13 miljoen euro voor het pve ‘overige uitgaven’.

Download Londo basisschool 2015

Download Londo speciaal basisonderwijs 2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: