Het ministerie van OCW heeft de resultaten van de rekentoets 2016 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau online geplaatst.

In een korte toelichting meldt het ministerie dat de gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten met een uitslag (dus geslaagd of gezakt).

Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn ook niet meegerekend.

Rekentoets beter gemaakt

De rekentoets is in 2016 beter gemaakt dan in 2015. De landelijke resultaten van 2016 zijn afgelopen najaar bekendgemaakt. Ga voor meer informatie naar Onderwijs in cijfers.

Download ‘Resultaten rekentoets 2016’