Opgaven rekentoets openbaar

Op rekenopgaven-etalage.nl staat het overgrote deel van de opgaven van de rekentoets 2015-2016.

De website is gelanceerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE), nadat vorig jaar was gebleken dat er in het onderwijs behoefte is aan transparantie over de rekentoets.

De gedachte achter de nieuwe website is dat die scholen en docenten kan helpen om het rekenonderwijs te verbeteren.