In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Er is nauwelijks een onderwerp te noemen dat in het voortgezet onderwijs voor meer chagrijn heeft gezorgd dan de rekentoets, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad. Hij suggereert dat het nieuws over het wijzigen van de opzet van de toets te maken heeft met de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Rosenmöller reageert op het nieuws dat de rekentoets in zijn huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad, zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs in een brief aan de Tweede Kamer meldde. Er komt een alternatieve rekentoets voor het vmbo en ook een voor havo en vwo.

De voorzitter van de VO-raad reageert blij verrast. Hij noemt het ‘een goede zaak’ dat Dekker zich door de Tweede Kamer ervan heeft laten overtuigen dat de rekentoets anders moet.

Rekentoets zorgt voor chagrijn

‘Er is nauwelijks een onderwerp te noemen dat in het vo voor meer chagrijn heeft gezorgd dan de rekentoets. Goed rekenen vindt iedereen belangrijk, maar een brede coalitie van leerlingen, leraren en scholen zag niets in een toets die beslissend kan zijn bij de vraag of je je examen haalt’, aldus Rosenmöller.

Hij plaatst het nieuws in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart: ‘Als je twee weken voor de verkiezingen hoort dat het ook anders kan, dan ben je blij voor leerlingen maar het roept wel de vraag op: had dit niet eerder gekund?’

Lees meer…

Delen