Van de incidenten die vorig jaar door anti-discriminatievoorzieningen zijn geregistreerd, had 7% betrekking op het onderwijs. Dat is relatief weinig vergeleken met andere sectoren.

De meeste ADV-meldingen gingen over de arbeidsmarkt: 20% speelde zich hier af. Het ging bijvoorbeeld om discriminatie bij sollicitaties, doorstroom, promotie en ontslag of om discriminatie door collega’s, klanten of leidinggevenden.

In 17% van de meldingen ging het om collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, wijkteams en bibliotheken. De commerciële dienstverlening, waartoe winkels behoren, nam 12%. van de meldingen voor haar rekening, de openbare ruimte 9%, de buurt/wijk 8% en het onderwijs dus 7%. In 5% van de meldingen ging het om discriminatie in de horeca- en amusementssector of in de sector huisvesting.

De percentages komen uit het rapport Discriminatiecijfers in 2023 van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel dit bericht: