Bijna een kwart van de scholen die deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, ziet het aantal incidenten van grensoverschrijdend gedrag en genderdiscriminatie afnemen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de regeling heeft geëvalueerd.

In het schooljaar 2021-2022 namen 567 scholen deel aan de stimuleringsregeling. Deze bestaat onder meer uit inhoudelijk advies, lespakketten, gastlessen en scholing voor docenten. Uit de evaluatie blijkt dat op 23% van deze scholen, na het ingaan van de regeling, minder incidenten zijn geweest.

De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is beschikbaar voor scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: