Als we in Nederland alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gratis een digitaal device ter beschikking willen stellen, kost dat naar schatting 194 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit een brief van demissionair onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

‘De kosten voor het structureel financieren van devices in het vo zijn naar schatting minimaal 84 miljoen euro per jaar. Een zelfde maatregel voor het po kost minimaal 110 miljoen per jaar’, zo staat in de brief van Slob.

Met name in het voortgezet onderwijs is er soms onduidelijkheid over de vraag of de kosten voor een device voor de school of voor de ouders zijn. Slob wijst erop dat digitale devices in de Wet gratis  schoolboeken niet onder de definitie van lesmateriaal zijn opgenomen.

Privacy borgen

De brief gaat over over digitale veiligheid. De minister wijst erop dat alle partijen zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens van leerlingen. ‘Zeker waar het gaat om kinderen is het belangrijk dat privacy optimaal geborgd is’, benadrukt hij.

Slob voegt daaraan toe dat leerlingen volgens de Algemene  verordening gegevensbescherming (AVG) en het Verdrag inzake de rechten van het kind recht hebben op specifieke bescherming.

Hacks en ransomware

Daarnaast moet het onderwijs volgens hem zijn voorbereid op hacks en (ransomware)aanvallen, om ervoor te zorgen dat leerlinggegevens niet op straat komen te liggen. Ook mag de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komen, benadrukt hij.

Lees meer…

Deel dit bericht: