‘Als we de talenten van leerlingen willen aanspreken, heeft meer lesgeven en toetsen geen zin’, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad op de Dag van de Leraar in Trouw.

Rosenmöller neemt het advies van het Platform Onderwijs2032 over om leraren minder uren les te laten geven. Daarmee zou de kwaliteit van het onderwijs beter worden.

Hij roept schoolleiders op kritisch te kijken naar het aantal uren dat docenten voor de klas staan. ‘Vraag je af hoe effectief een extra lesuur is. Kwaliteit boven kwantiteit. We moeten heilige huisjes ter discussie durven stellen: het rooster, het aantal lesuren, de dominante sturing van bovenaf’, aldus de voorzitter van de VO-raad.

Minder lesuren betekent niet per se minder onderwijs, legt hij uit. ‘Leerlingen leren ook als ze zelfstandig aan het werk zijn, of tijdens een stage bij een bedrijf. Onderwijs is niet alleen een lokaal met kinderen en een leraar ervoor. Als je het klassieke model van jaarlagen en roosters loslaat, kun je onderwijs thematisch en flexibel organiseren.’

De uren die hiermee vrijkomen, kunnen volgens Rosenmöller worden benut door leraren hun eigen lesmateriaal te laten ontwikkelen. Ook zouden ze meer tijd kunnen besteden aan discussies met collega’s over het verbeteren van de lesstof.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: