Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad vindt het onverantwoord dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW vasthoudt aan de geplande invoering van de rekentoets. OCW wil dat het slagen voor deze toets vanaf het schooljaar 2015-2016 voorwaarde wordt voor het behalen van een diploma.

Dekker volgt het advies van een commissie onder leiding van oud-hoofdinspecteur Rick Steur om op tal van punten in de rekentoets in te grijpen. Zo zouden voor een verantwoorde invoering de normen voor de komende vier jaar omlaag moeten.

De VO-raad vindt invoering onverantwoord, omdat rekenen een onevenredig groot gewicht in de in- en doorstroomkansen van leerlingen krijgt. ‘Bovendien zijn leerlingen die volgend jaar opgaan voor hun diploma afhankelijk van een ondeugdelijke toets. De waarde van een VO-diploma wordt hiermee aangetast’, meldt de sectorraad.

Voorzitter Paul Rosenmöller noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat er geen gehoor is voor de zorgen in het veld. ‘Het gaat nog steeds om een toets die niet deugt en toch moeten leerlingen die volgend jaar opgaan voor het centraal examen het daarmee doen.’

‘De komende vier jaar wordt er met allerlei noodgrepen, zoals het verlagen van de normen, vastgehouden aan het opnemen van de toets in het examen. Het zegt alles over het gebrek aan fundament onder de rekentoets en het is de bijl aan de wortel van het examen’, aldus Rosenmöller.

Lees meer…

De rekentoets is inmiddels een zich almaar voortslepend dossier. In december 2013 besteedde magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs aandacht aan de rekentoets.

In het artikel De rammelende rekentoets legt wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam uit wat haar bezwaren tegen de rekentoets zijn.

Deel dit bericht: