In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft tijdens een bezoek aan scholen in Londen en Arnhem inspiratie opgedaan voor het idee om in het voortgezet onderwijs een maatwerkdiploma in te voeren. Magazine School! belicht in het meinummer het flexibele onderwijs van de vmbo-locatie Leon van Gelder van het openbare Reitdiep College in Groningen.

Het viel hem in Londen op dat leerlingen zoveel mogelijk in homogene groepen zitten op ongeveer hetzelfde niveau en dat daarbinnen de flexibiliteit groot is. ‘Je kunt per vak op een ander niveau onderwijs volgen. Ben je goed in wiskunde dan word je in de groep met het hoogste niveau geplaatst. Minder goed in talen? Dan kom je in een groep met een lager niveau.’

Hij bracht na Londen ook een bezoek aan het Maarten van Rossem, een vmbo-school in Arnhem. Daar kunnen kaderleerlingen vakken waar ze goed in zijn op tl-niveau volgen. Het is daar voor hen ook mogelijk om voor vakken waar ze niet zo goed in zijn, de switch te maken naar  vmbo-basis. ‘De praktijk is dat het eerste heel vaak voorkomt en het tweede, de afstroom, nauwelijks. Kortom, introduceren van flexibiliteit leidt in ieder geval in Arnhem tot veel meer opstroom dan afstroom’, aldus Rosenmöller. Hij kreeg in Arnhem het verzoek mee om de differentiatie tot zijn recht komen op het diploma.

Lees meer over de ervaringen van Paul Rosenmöller

Leon van Gelder
Het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat aanstaande donderdag verschijnt, besteedt aandacht aan flexibiliteit in het voortgezet onderwijs. In het blad vertelt vestigingsdirecteur Hiltje Rookmaker van de vmbo-locatie Leon van Gelder van het openbare Reitdiep College in Groningen hoe deze school in elke klas op verschillende niveaus lesgeeft.

U kunt het artikel alvast online lezen.

Delen