Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) en de Rotterdamse stichtingen voor katholiek, christelijk en islamitisch onderwijs slaan de handen ineen om taalachterstanden onder kinderen in Rotterdam-Zuid aan te pakken.

Dit doen ze met de gezamenlijke kennisagenda Rotterdam Children’s Zone, die door middel van co-creatie tot stand is gekomen. Daarbij waren onder andere ook de Erasmus Universiteit Rotterdam en de pabo’s van Inholland en Thomas More betrokken.

Aan de basis van de Rotterdamse kennisagenda liggen kennis en wetenschappelijk onderzoek. Het gaat erom dat met interventies waarvan bewezen is dat ze werken taalachterstanden worden aangepakt.

De gezamenlijke kennisagenda is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en richt zich specifiek op zeven wijken. Deze wijken kenmerken zich door een opeenstapeling van problematiek, die voor het onderwijs uitdagingen met zich meebrengt op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Deel dit bericht: