Rector Eric van ’t Zelfde van Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam zegt dat ‘er geen zak van klopt’ als directeuren van scholen in achterstandswijken zeggen dat ook hun leerlingen goed onderwijs krijgen.

Scholen voor voortgezet onderwijs in achterstandswijken liegen volgens hem collectief als zij dit stellen. In de Volkskrant wijst hij op zijn eigen school: ‘Ik betaal jaarlijks 4 miljoen euro aan salarissen. Maar om goed onderwijs te kunnen geven zonder mijn mensen kapot te draaien, heb ik minimaal 1,6 miljoen euro méér nodig.’

De Rotterdamse rector wijst erop dat hij geen geld heeft om in de school de zorg voor de leerlingen goed te organiseren. Zijn docenten draaien volgens hem algauw 60 uur per week. Wie er niet bereid is zich ‘helemaal de kolere te werken’, kan volgens Van ’t Zelfde maar beter een andere baan zoeken.

Alleen met 24 uur ‘vrijwilligerswerk’ per docent per week kan OSG Hugo de Groot het onderwijs geven waarmee kinderen van deze school kans maken op een succesvolle toekomst. Van ’t Zelfde kan hen daar niet voor betalen of extra docenten aanstellen: ‘Het is verdomd vervelend, maar het onderwijssysteem draait op goodwill.’

D66-Kamerlid Paul van Meenen wil naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant opheldering van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Christelijk cement

Bestuursvoorzitter Henk Post van het christelijke schoolbestuur CVO Rotterdam zegt de situatie zoals Van ’t Zelfde die schetst niet te herkennen. ‘Onze resultaten zijn uitstekend, we geven kinderen kansen’, aldus Post op de website van de christelijke profielorganisatie Verus.

Het financiële probleem dat Van ’t Zelfde signaleert, ziet Post evenmin: ‘Er zou wel eens goed naar de gewichtenregeling gekeken moeten worden en er is inderdaad meer geld nodig, want ook op onze scholen wordt er door veel docenten langer gewerkt, maar van miljoenentekorten is bij ons geen sprake.’

Post voegt hieraan toe dat dat christelijke scholen toegevoegde waarde zouden hebben, ook in een stad als Rotterdam waar steeds minder belijdende christenen wonen. ‘Religie is cement, het helpt je te vormen, dat wordt zwaar onderschat’, aldus de christelijke bestuursvoorzitter.

Lees meer…

Deel dit bericht: