Sinds het begin van de coronacrisis hebben 483 schoolbesturen een aanvraag gedaan voor devices via SIVON, zodat leerlingen thuis online onderwijs kunnen volgen. Inmiddels zijn ruim 45.000 devices verstrekt. Dat melden de demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

In het voorjaar van 2020 zijn ruim 15.000 devices met subsidie van het ministerie OCW aan schoolbesturen verstrekt. Hiermee konden alle aanvragen worden gehonoreerd, melden de ministers. Tijdens de tweede lockdown zijn 61.000 devices aangevraagd, waarvan er inmiddels ruim 30.000 zijn verstrekt. De overige aangevraagde devices worden zo snel mogelijk geleverd.

Van het totaal aantal aangevraagde devices is 66% aangevraagd door schoolbesturen uit het primair onderwijs, 21% door besturen in het voortgezet onderwijs en 13% door besturen waaronder scholen voor primair en voortgezet onderwijs vallen. Ruim een kwart van de aanvragen kwamen van schoolbesturen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Gelet op het aantal leerlingen in de vier grote steden, is dit een relatief hoog percentage relatief hoog.

Er kwamen ook aanvragen uit het mbo en van schoolbesturen die voortgezet onderwijs, mbo en hbo onder zich hebben. Ook schoolbesturen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius vroegen devices aan en hebben die gekregen.

Lees meer…

Deel dit bericht: