Het is hoog tijd dat onderwijspersoneel weer de regie in eigen handen krijgt. Dat staat in het verkiezingsprogramma van Samen voor Nederland.

Daarin staat ook dat de werkdruk in het onderwijs omlaag moet om werken in het onderwijs weer aantrekkelijk te maken. Daarvoor is het ook nodig, vindt Samen voor Nederland, om de werkomstandigheden in het onderwijs te verbeteren en om de administratieve lasten te verlichten.

Verder vindt de partij dat er een einde moet worden gemaakt aan ‘veelal zinloze leerlingenobservaties en pseudo-therapeutische beoordelingen’, omdat die ver buiten de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van leraren zouden vallen.

Samen voor Nederland vindt daarnaast dat de kwaliteit van het onderwijs, met name op het gebied van leesvaardigheid, omhoog moet. Dat is volgens de partij nodig, omdat het onderwijs nu in nood zou verkeren.

Ook noemt de partij het ‘hokjesdenken’ in het onderwijs door het gebruik van de termen ‘hoogopgeleid’ en ‘laagopgeleid’. Daar moet een einde aan worden gemaakt, omdat die termen volgens Samen voor Nederland leiden tot een tekort aan praktisch opgeleiden.

Lees meer…

Deel dit bericht: