In het conceptverkiezingsprogramma van de SP staat onder andere dat schoolbestuurders onder een van de onderwijs-cao’s moeten vallen. Daarmee wil de partij van Lilian Marijnissen ervoor zorgen dat geld voor onderwijs niet meer besteed wordt aan ‘hoge beloningen en dure bonussen’.

In het SP-programma staat ook dat alle docenten meer salaris moeten krijgen en dat hun lonen landelijk moeten worden uitbetaald, dus niet meer via de schoolbesturen. Ook wil de SP dat docenten meer zeggenschap krijgen in het bestuur, onder andere door hun instemmingsrecht te geven op de begroting.

Kleinere klassen, passend onderwijs op de schop

Een ander punt dat de SP benoemt, is dat klassen kleiner moeten worden. De partij streeft naar maximaal 23 kinderen per klas, te beginnen op scholen met veel kinderen uit armere gezinnen. Scholen mogen van de SP kinderen niet meer uitsluiten door een hoge ouderbijdrage te vragen. Particulier onderwijs moet volgens de SP aan banden worden gelegd, omdat goed onderwijs ‘geen dure luxe’ mag worden.

Passend onderwijs moet van de SP ‘op de schop’, in die zin dat de behoefte van kinderen centraal moet komen te staan en niet meer het geld. Verder moeten er wat de SP betreft meer scholen voor speciaal onderwijs komen. De partij van Marijnissen wil ook dat alle kinderen leerrecht krijgen ‘dat hen beschermt tegen schoolbesturen die ruzie maken over waar een kind terecht kan’.

Verder stelt de SP in haar conceptverkiezingsprogramma onder andere dat schoolzwemmen in het basisonderwijs moet worden heringevoerd, omdat zwemveiligheid meer prioriteit moet krijgen.

Het verkiezingsprogramma is nu nog een concept. Het congres van de SP stelt het op 23 september vast.

Lees meer…

Deel dit bericht: