Voion heeft de data in het Scenariomodel-VO geactualiseerd. Met dit model kunt u actuele leerlingenprognoses voor uw school en/of bestuur inzien, bewerken en gebruiken voor het maken van een strategische personeelsplanning.

Het model van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion is geactualiseerd met de nieuwste leerlingengegevens van DUO (1 oktober 2022) en de meest actuele Regionale bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving (juli 2022).

Het aantal leerlingen bepaalt in grote mate de vraag naar personeel in het onderwijs. Inzicht in de ontwikkeling van het aantal leerlingen is dan ook belangrijk voor (samenwerkende) schoolbesturen om strategische keuzes voor de toekomst te maken. Wat opvalt is dat de nieuwe leerlingenprognose hoger uitvalt dan de prognose die vorig jaar is gemaakt.

Lees meer…

Deel dit bericht: