De komende jaren zal er in het primair onderwijs nog sprake zijn van krimp, maar in 2031 zal in de meeste regio’s in Nederland sprake zijn van een toename van het aantal leerlingen. Dat staat in een update van het rapport De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po van onderzoeksbureau Centerdata.

In 2026 zal in de meeste regio’s het aantal leerlingen zijn afgenomen ten opzichte van 2021. De sterkste krimp vindt plaats in Twente. In 2031 zal naar verwachting sprake zijn van het omgekeerde beeld. Dan zal in de meeste regio’s het aantal leerlingen zijn toegenomen ten opzichte van 2021. De sterkste groei zal zich voordoen in Haaglanden.

Voor de werkgelegenheid in het primair onderwijs betekent dit volgens Centerdata dat er sprake is van een afname van het benodigd aantal leraren tot 2024 (gerekend in fte’s). Daarna neemt het benodigd aantal leraren en het lerarentekort weer toe. Dat komt met name doordat de pabo’s dan naar verwachting minder leraren zullen afleveren.

Lees meer…

Deel dit bericht: